pt. Maj 27th, 2022

Wyżywienie

Wkrótce aktualne informacje dotyczące wyżywienia uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Przerwy obiadowe dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

uczniowie klas 1-4

uczniowie klas 5-8

oddział przedszkolny

Należność za obiady należy wpłacać na konto ZEASiP w Wołominie ul. Ogrodowa 4; numer konta 39 1240 6973 1111 0010 8486 0577

Przy wpłacie należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach, miesiąc za który uiszczana jest opłata

Termin płatności do 5 każdego miesiąca