pt. Maj 27th, 2022

Rada Rodziców Szkoły

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II w DUCZKACH

rok szkolny 2021/2022

Klasa

Imię Nazwisko

1a

Magdalena Gerej

1b

Anita Sobczak

1c

Katarzyna Kielczyk

2a

Dorota Kołak

2b

Urszula Zych

2c

Krzysztof Ciszewski

3a

Jolanta Matera

3b

Katarzyna Pazio

4a

Lidia Kalinowska

4b

Anna Jachimowska

4c

Edyta Tlaga

5a

Dawid Krzyżanowski

5b

Kamila Kapuścińska

5c

Karolina Więch

6a

Katarzyna Matusiak

6b

Katarzyna Wielgo

7a

Rafał Pazio

7b

Agnieszka Gudalewicz

7c

Mariola Górecka

8a

Olga Rosa

8b

Mariola Czyżewska

8c

Agata Tymińska

8d

Iwona Suchocka

Przewodnicząca – Katarzyna Pazio

Wiceprzewodnicząca – Iwona Suchocka

Skarbnik – Anita Sobczak

Sekretarz – Mariola Czyżewska

 

NUMER KONTA RADY RODZICÓW SP

W DUCZKACH:

69 1240 6335 1111 0010 8666 4702

(w tytule wpłaty prosimy podać: imię i nazwisko dziecka, klasa)