pt. Maj 27th, 2022

Historia Przedszkola

HISTORIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole w Duczkach powstało w roku 1968. W dawnej siedzibie przedszkola przy ul. Miłej 4 zaczyna się historia naszego przedszkola. Wcześniej w budynku mieściła się Gromadzka Rada Narodowa. Inicjatorem utworzenia przedszkola w Duczkach była pani Jadwiga Sporniak – inspektor szkolny, która zadanie zorganizowania przedszkola powierzyła pierwszej kierowniczce  – pani Zofii Michalak.

O pani Zofii mówiło się , że nie było sprawy, której nie doprowadziłaby do końca. Uparta w swoim dążeniu do celu, operatywna, pełna energii, przebojowa, młoda i chętna do poświęceń.  Pani Zofia zastała budynek, który wymagał generalnego remontu. Z jej inicjatywy dobudowano kotłownię, kancelarię, magazyn,  pomieszczenia gospodarcze, przebudowano i odnowiono sale dla dzieci. Po kółku rolniczym udało się pozyskać teren, który został zagospodarowany na ogród przedszkolny.  Dokonano więc rozbiórki starych budowli, zasiano trawę, szpalerem posadzono lipy.  Ale praca nadal nie była łatwa, ogrzewanie piecowe, kuchnia węglowa, zakupy po które trzeba było jechać rowerem a zimą sankami. A jednak chęć działania, zrobienia czegoś potrzebnego  dla drugiego człowieka była silniejsza od codziennych trudności. W roku szkolnym 1970/71 w przedszkolu funkcjonował jeden oddział z trzydziestką wychowanków. Wychowawczyniami były Zofia Michalak i Anna Kuryłowicz a kucharką Bronisława Czerwińska.

Już w kolejnym roku szkolnym  w projekcie organizacji planowano dwie grupy po 30 osób. Personel przedszkola robił wszystko żeby dzieci czuły się w przedszkolu jak w swoim domu. Z czasem wyposażono ogród przedszkolny, który stawał się coraz piękniejszy, zakupiono pianino, dzięki któremu wzbogaciła się oferta edukacyjna dla dzieci. I tak po ciężkiej pracy w 1983 r. pani Zofia Michalak odeszła na zasłużoną emeryturę, a kolejnym dyrektorem wyłonionym w drodze konkursu została pani Henryka Górska. Pani Henryka od początku swojej pracy starała się modernizować i doposażać pomieszczenia przedszkolne. Za jej kadencji wykonano ogrzewanie gazowe, wymieniono podłogi, okna, wyposażono kuchnię w nowy sprzęt, wygospodarowano z kotłowni gabinet dla logopedy i psychologa, stale doposażano sale w zabawki i pomoce dydaktyczne. Pani Henia szczególnie dbała o nasz piękny ogród przedszkolny stwarzając naszym wychowankom iście domową atmosferę. Nic więc dziwnego, że frekwencja dzieci w przedszkolu wciąż rosła.  Pani Henryka to dobra gospodyni, niejednokrotnie doceniana przez władze , ale nade wszystko wspaniały człowiek. Otaczała szczególną, matczyną opieką każdego pracownika, dostrzegała nasze troski i zmartwienia. Zawsze widziała najpierw człowieka i tego starała się nauczyć nas. Pani Henryka Górska odeszła na emeryturę w 2003 r., a kolejnym dyrektorem przedszkola została Pani  Iwona Przywoźna, która kontynuowała koncepcję swojej poprzedniczki.

Liczba dzieci nieprzyjętych do przedszkola  z roku na rok była coraz wyższa.. Zastanawiano się co zrobić żeby zmienić tę sytuację,  czy budować nowy budynek czy wykorzystać istniejące już od lat skrzydło budynku przy Zespole Szkół w Duczkach. Pojawiła się nowa perspektywa. Radni Gminy Wołomin z Burmistrzem Jerzym Mikulskim chcąc stworzyć dzieciom przedszkole na miarę XXI wieku, rozpoczęli procedurę adaptacji pomieszczeń szkoły w Duczkach na potrzeby przedszkola oraz Zespołu Szkół w Duczkach. W 2008 roku został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Następnie 12 listopada 2008 roku podpisano umowę z firmą „Usługi projektowe Aleksander Kania” z Warszawy na wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego. Prace projektowe zakończono w czerwcu 2009 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie na sesji w dniu 3 września 2009 r. do budżetu Gminy wprowadzono realizację tego zadania inwestycyjnego. Adaptacja pomieszczeń rozpoczęła się w grudniu 2009 r. a zakończenie robót nastąpiło w czerwcu br. Zmodernizowany budynek spełnia obowiązujące normy oraz oczekiwania dzieci, rodziców i personelu. Przedszkolaki zyskały przestronne sale niezbędne do rozwoju, nauki i rekreacji. Obecnie nauczyciele mają doskonałe warunki do realizacji zadań wychowawczo – dydaktycznych, zajęć umuzykalniających i ruchowych a dzieci mają możliwość swobodnej zabawy, spożywania posiłków i wypoczynku.

W nowym miejscu, do dyspozycji  dzieci i nauczycieli są 4 duże sale dydaktyczne na piętrze i 1 sala na parterze. W przedszkolu znajduje się duża szatnia,  odrębna sala do zajęć ruchowych, gabinet logopedy i psychologa oraz pokój rady pedagogicznej. Przedszkole jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, ma plac zabaw dla dzieci, plac gospodarczy oraz parkingi do dyspozycji pracowników przedszkola i szkoły. Ponadto nauczyciele mają dostęp do komputera w każdej sali. Możemy pochwalić się również dobrze wyposażonym blokiem żywieniowym gdzie pracownicy kuchni przygotowują posiłki dla przedszkolaków oraz uczniów i pracowników Zespołu Szkół w Duczkach.

W roku 2018 Przedszkole im.Pszczółki Mai obchodziło uroczyście Jubileusz 50-cio lecia powstania.W czerwcu 2018 roku Rada Miejska w Wołominie podjęła uchwałę włączającą przedszkole do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz ze Szkoła Podstawową im. Jana Pawła II.

autor: Iwona Przywoźna – była Dyrektor Przedszkola