pt. Maj 27th, 2022

Opłaty za wyżywienie 2021/2022

Szanowni Państwo. Należność za obiady należy wpłacać na konto ZEASiP w Wołominie ul. Ogrodowa 4;

numer konta 39 1240 6973 1111 0010 8486 0577

Przy wpłacie należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach, miesiąc za który uiszczana jest opłata

Termin płatności do 5-go każdego miesiąca – Wrzesień 2021 –  opłata 95,00 złotych.

  • Października 2021 – opłata – 100,00 złotych.
  • Listopad 2021 – opłata – 100,00 złotych.
  • Grudzień 2021 – opłata – 
  • Styczeń 2022 – opłata 75,00 złotych.