pt. Maj 27th, 2022

Świetlica szkolna

Nauczyciele – Wychowawcy w Świetlicy Szkolnej

Pani Barbara WRÓBEL

Pani Anna BARTOS

Świetlica Szkolna czynna

poniedziałek – piątek w godzinach:

7.00. – 17.00

Wniosek o przyjecie dzieci do świetlicy w Duczkach 2020-2021

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA UCZNIÓW ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W DNIACH 2.09.2020 – 4.09.2020

Rodzice uczniów kl. 1 w tym tygodniu mogą wejść z dzieckiem do szatni.

Dzieci z kl. 1, które będą uczęszczały na zajęcia świetlicowe przed lekcjami zostają przyprowadzone przez rodzica do świetlicy (sala 25) przy zachowaniu reżimu sanitarnego (zakryte usta i nos, jednorazowe rękawiczki lub zdezynfekowane ręce).

Uczniowie klas 2 – 3 po przebraniu się sami przychodzą do świetlicy.

Dzieci z klas 1 ze świetlicy na lekcje zostają odebrani przez wychowawcę lub nauczyciela, który rozpoczyna lekcje w danej klasie.

Uczniowie klas 2 – 3 wychodzą sami z sali świetlicowej i udają się pod salę lekcyjną.

Po ostatniej lekcji nauczyciel przyprowadza uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej (sala 20).

Rodzic/ opiekun lub osoba upoważniona do odbioru dziecka ze świetlicy po sprawdzeniu możliwości odbioru dziecka czeka w przedsionku głównego wejścia – dziecko opuszcza świetlicę pod nadzorem nauczyciela, następnie się przebiera i wychodzi do osoby odbierającej.

Rodzic ucznia klasy 1 w tym tygodniu będzie mógł odebrać dziecko z sali świetlicowej pamiętając o zachowaniu reżimu sanitarnego (zakryte usta i nos, jednorazowe rękawiczki lub zdezynfekowane ręce)