pt. Maj 27th, 2022

Konsultacje

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 –  § 1  pkt.9

 

KONSULTACJE W SZKOLE Z UCZNIAMI

KONSULTACJE ONLINE NAUCZYCIEL1