pt. Maj 27th, 2022

Inwestycje, remonty, wyposażenie

Wkrótce zostanie zaktualizowana strona dotycząca wydatków inwestycyjnych, remontowych oraz wyposażenia Przedszkola i Szkoły .

 

WYDATKI INWESTYCYJNE, REMONTOWE i WYPOSAŻENIE PLACÓWKI OD LIPCA 2015 ROKU 
SPRZĘT MULTIMEDIALNY WYPOSAŻENIE  POMOCE DYDAKTYCZNE DLA UCZNIÓW NAPRAWY, REMONTY , MODERNIZACJA BUDŻET OBYWATELSKI
121.784,80 170.375,00 171.322,00 285.722,40 340.000,00
W TYM M.IN.:

-8 KOMPUTERÓW STACJONARNYCH

-10 LAPTOPÓW

-3 TABLICE INTERAKTYWNE

-3 ZESTAWY Z PROJEKTOREM

-2 KOLOROWE DRUKARKI LASEROWE 

-5 RADIMAGNETOFONÓW

-SPRZĘT NAGŁAŚNIAJĄCY                           (2 MIKROFONY)

-KSEROKOPIARKA

– SPRZĘT NAGŁASNIAJĄCY DO HALI SPORTOWEJ (8.061 ZŁ)

– SPRZĘT NAGŁAŚNIAJĄCY DO SZKOLNEGO RADIOWĘZŁA (6.071,80 ZŁ)

– DRUKARKI (618 ZŁ)

-ZASILACZE DO KOMPUTERÓW(4.270 ZŁ)

W TYM M.IN.:

-MEBLE SZKOLNE DO 7 SAL LEKCYJNYCH

-MEBLE SZATNIOWE DLA MŁODSZYCH UCZNIÓW SP (PONAD 100 STANOWISK)

-ZESTAW GIMNASTYCZNY DLA KLAS 1-3 SP

-TABLICE KORKOWE I SZKOLNE

-3 DYWANY

– SPRZĘT KOMPUTEROWY (3.400 ZŁ)

– WYPOSAŻENIE SAL ( 15.930 ZŁ)

– MEBLE DO SALI KOMPUTEROWEJ NR 5 (12.000 ZŁ)

– MEBLE DO ODDZIAŁU „0” (7.408 ZŁ)

– MEBLE DO SZATNI „0”-1 (7.110 ZŁ)

– TABLICE SZKOLNE (2.988 ZŁ)

– MEBLE DO SAL LEKCYJNYCH (42.999 ZŁ)

– DYWANY (2.154 ZŁ)

– ROLETY DO SAL LEKCYJNYCH (3.519 ZŁ)

– GODŁO POLSKI (233 ZŁ)

– PRZEDŁUŻACZE (885 ZŁ)

– KOSIARKA DO TRAWY (1530 ZŁ)

– PRALKA I SUSZARKA (2.898 ZŁ)

W TYM:

– POMOCE DYDAKTYCZNE DO JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII, GEOGRAFII, JĘZYKA ANGIELSKIEGO, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

-KSIĄŻKI DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

-PIŁKI DO GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ (2.000 ZŁ)

– POMOCE DLA KLASY 1-3 SP (10.250 ZŁ)

– SALA TERAPII PEDAGOGICZNEJ      ( 32.600 ZŁ)

– POMOCE TERAPIA-PEDAGOGICZNA (2.618 ZŁ)

– PROGRAM KOMPUTEROWY TERAPIA LOGOPEDYCZNA (2.690 ZŁ)

– INSTRUMENTY PERKUSYJNE NA ZAJĘCIA MUZYKI (311 ZŁ)

– KSIĄŻKI DO BIBLIOTEKI (2.026 ZŁ)

– AKWARIUM (2.580 ZŁ)

– AKCESORIA DO AKWARIUM (844 ZŁ)

– POMOCE DYDAKTYCZNE DLA ODDZIAŁU „0” (7.055 ZŁ)

– POMOCE DYDAKTYCZNE DLA KLAS 1-3 SP( 6.120 ZŁ)

– POMOCE DYDAKTYCZNE JĘZYK ANGIELSKI (1.801 ZŁ)

– POMOCE DYDAKTYCZNE ZAJĘCIA W-F (8.598 ZŁ)

– 25 ZESTAWÓW KOMPUTERÓW DO SALI NR 15 (67.000 ZŁ)

– PROGRAM KOMPUTEROWY DLA UCZNIÓW (615 ZŁ)

– PROGRAMY I LICENCJE (3.799 ZŁ)

W TYM M.IN.:

-MODERNIZACJA KOTAR GRODZĄCYCH I NAPRAWA KOSZA (OK. 31.000 ZŁ)

-WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I MONTAŻ SIŁOWNIKÓW DO OKIEN W HALI SPORTOWEJ (OK.11.500 ZŁ)

-NAPRAWA ORYNNOWANIA I OBRÓBKI BLACHARSKIE KOMINÓW (OK.13.000 ZŁ)

-MODERNIZACJA AKTYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA GAZOWEGO (PONAD 8.000 ZŁ)

-NAPRAWA PALNIKA KOTŁA GAZOWEGO (OK. 4.000 ZŁ)

-NAPRAWA NAWIERZCHNI BOISKA SZKOLNEGO (3.700 ZŁ)

– REMONT KORYTARZY W STAREJ CZĘŚCI SZKOŁY (OK. 24.000 ZŁ)

– WYMIANA OŚWIAETLENIA (20.652 ZŁ)

– REMONT KORYTARZY I SZATNI KL.1-3 SP (29.985 ZŁ)

– PRACOWNIA SENSORYCZNA (37.000 ZŁ)

– NAPRAWA DACHU (23.895 ZŁ)

– KAPITALNY REMONT SALI NR 35 I 18 (27.773,40 ZŁ)

– BUDOWA SIECI LOGICZNEJ (43.990 ZŁ)

– USUNIĘCIE USTEREK ŁAZIENEK (3 300 ZŁ)

– WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH W SALI NR 15 (1.200 ZŁ)

– ARTYKUŁY DO DROBNYCH REMONTÓW (5.762 ZŁ)

W TYM: 

– PLAC ZABAW (100.000 ZŁ)

– PRACOWNIA KOMPUTEROWA (100.000 ZŁ)

-DZIEDZINIEC SZKOLNY

(140 000 ZŁ)

ŁĄCZNA KWOTA WYDATKÓW PONIESIONYCH W TYM OKRESIE :

1 mln. 89 tys. 204 zł 20 gr.

    FUNDUSZ SOŁECKI  – 10 000,00 ZŁ,(wyposażenie szkoły) -500,00 ZŁ,(zastawa stołowa) – 2000,00 ZŁ(wyposażenie szkoły)

Wybrane inwestycje:

Foto: nr 5. sala komputerowa – I piętro

Foto nr 6. Sala komputerowa – II piętro

Foto nr 4. Pracownia sensoryczna

Foto nr 3. Wiaty rowerowe

Foto nr 2. Plac zabaw (przedszkole)

Foto nr 1. Plac zabaw (szkoła)

Foto nr 7. Dziedziniec szkolny